RSS

DESKRIPSI

BERGERAK DIBIDANG PENDIDIKAN, SEBAGAI AGENT PEMBELAJARAN, MENJALIN KEBERSAMAAN DENGAN SEMUA LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SYIAR PAUD, MENGEMBANGKAN KONSEP DAN DESAIN PEMBELAJARAN PAUD, MENGEMBALIKAN HAKIKAT PEMBELAJARAN PAUD

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

GUGUS PAUD TERPADU

LATAR BELAKANG
Pembentukan gugus Paud Terpadu diharapkan dapat memperlancar upaya peningkatan kemampuan profesional para guru Paud Terpadu dalam meningkatkan mutu   proses dan hasil belajar anak didik dengan mendayagunakan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh guru Paud Terpadu, tenaga kependidikan dan masyarakat sekitarnya.
Taman Kanak-Kanak yang tergabung dalam gugus TK telah mempunyai tempat bekerja bersama dalam satu wadah sebagai bengkel kerja.
Bagi pendidik KB, TPA, SPS dapat bersama-sama bergabung pada gugus TK untuk meningkatkan kompetensi.
Oleh karena itu, seyogyanya lembaga yang ada di bawah PAUD bersatu untuk maju bersama dalam pembinaan gugus PAUD TERPADU.

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS

PROFIL GUGUS 4

DATA TK GUGUS 04 CIRENDEU
CIPUTAT TIMUR - TANGERANG SELATAN

 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • RSS